BEOVETERINA
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
Livacox
   
   
  1. LIVACOX Q

  2. LIVACOX T

 

LIV ACOX Q
živa atenuirana vakcina protiv kokcidioze pilića u uzgoju

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK
BEOVETERINA DOO, Igmanska br. 4, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
BIOPHARM, RESEARCH INSTITUTE OF PHARMACY AND VETERINARY DRUGS, A.S.
Jilove u Prahy, Pohori-Chotoun 90, Češka

IME LEKA
LIVACOX Q, živa atenuirana vakcina protiv kokcidioze pilića u uzgoju
Farmaceutski oblik: Oralna suspenzija

CILJNA VRSTA Roditeljski pilići
INN (generičko ime): Vakcina koja sadrži žive kokcidije E. acervuline, E. maxime, E. tenelle i E.necatrix

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivne supstance: 1 doza (a 0.01 ml) vakcine sadrži:
                                  Eimeria acervulina 300-500 sporuliranih oocista/doza
                                  Eimeria maxima 300-500 sporuliranih oocista/doza
                                  Eimeria tenella 300-500 sporuliranih oocista/doza
                                  Eimeria necatrix 100 sporuliranih oocista/doza
Pomoćne supstance: Konzervans: Hloramin B 0.1 mg/ml
                                        Prečišćena voda do 0.01 ml

INDIKACIJE
Prevencija kokcidioze prouzrokovane kokcidijama Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria
tenella, Eimeria necatrix.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovano je korišćenje kokcidiostatika u toku celog perioda uzgoja i kasnije tokom eksploatacije, odnosno sulfonamida i drugih antibakterijskih lekova sa antikokcidijalnim delovanjem, najmanje 2 dana pre, kao i 14 dana nakon vakcinacije.

NEŽELJENA DEJSTVA
Nisu zabeležena neželjena dejstva ove vakcine. Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno o tome obavestite nadležnog veterinara.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Vakcina se pilićima aplikuje u vodu za piće. Pre primene vakcine, pilićima se uskraćuje voda za piće najmanje 2-3 sata. Potom se bočica sa vakcinom dobro protrese i resuspenduje u odgovarajućoj količini hladne i čiste vode, što zavisi od broja pilića koji se vakcinišu Za optimalno doziranje potrebna količina vode za piće koristi se sledeća formula:Broj pilića ( u hiljadama) x starost pilića u danima = količina vode u litrima. T ako na primer za vakcinaciju 1000 pilića u starosti od 5 dana treba 10 ml vakcine ( 1 ml vakcine = 100 doza) resuspendovati u 5 litara vode (1 x 5), odnosno za vakcinaciju 5000 pilića u starosti od 7 dana, treba resuspendovati 50 ml vakcine u 35 l vode (5 x 7 = 35). Pilići treba da popiju svu vodu sa vakcinom u sledeća 2 sata. Kada pilići popiju svu vodu sa vakcinom, napajanje se nastavlja sa pijaćom vodom.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Pilići treba da popiju svu vodu sa vakcinom u sledeća 2 sata. Kada pilići popiju svu vodu sa vakcinom, napajanje se nastavlja sa pijaćom vodom.

KARENCA

0 ( nula) dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka:

Vakcinu čuvati na suvom i tamnom mestu, na temperaturi od 2 do 8 °C, ne sme se zamrzavati.

Rok upotrebe: U originalnoj ambalaži 9 meseci.
Rok upotrebe posle otvaranja (ukoliko je primenljivo): Nakon otvaranja bočice i delimičnog uzimanja vakcine, preostali deo vakcine može se upotrebiti za vreme čitavog roka trajanja koje se odnosi na tu seriju, u koliko je boca nakon otvaranja hermetički zatvorena.
Rok upotrebe posle rekonstitucije (ukoliko je primenljivo): iskoristiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama
Vakcinišu se samo zdravi pilići držani u dobrim zoohigijenskim uslovima. Potrebno je obezbediti dovoljan broj pojilica kako bi svi pilići dobili potrebnu dozu vakcine.Ako se vakcinisane životinje šalju u dijagnostičku laboratoriju ili na patohistološki pregled, potrebno je napomenuti da su životinje vakcinisane protiv kokcidioze, kako se prisustvo oocista ne bi protumačilo kao kokcidiozu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije.

Ne upotrebljava se u periodu nošenja jaja.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Nema

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA
Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima

DATUM ODOBRENJA TEKST A UPUTSTVA ZA KORISNIKA 26.12.2013.


OSTALI PODACI
Pakovanje: 10 bočica x 1000 doza
                      10 bočica x 5000 doza
Režim izdavanja: na recept
ATCvet kod: QI01AN01
Broj i datum izdavanja dozvole: LIVACOX T 10x 1000 doza. 323-01-00187-13-001 od 26.12.2013.
                                                          LIVACOX T 10x 5000 doza. 323-01-00188-13-001 od 26.12.2013.
 

LIV ACOX T
Živa atenuirana vakcina protiv kokcidioze pilića u uzgoju

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK
BEOVETERINA DOO, Igmanska br. 4, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
BIOPHARM, RESEARCH INSTITUTE OF PHARMACY AND VETERINARY DRUGS, A.S.
Jilove u Prahy, Pohori-Chotoun 90, Češka

IME LEKA
LIVACOX T, živa atenuirana vakcina protiv kokcidioze pilića u uzgoju
Farmaceutski oblik: Oralna suspenzija

CILJNA VRSTA Pilići u tovu
INN (generičko ime): Vakcina koja sadrži žive kokcidije E. acervuline, E. maxime, E. tenelle

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Aktivne supstance: 1 doza (a 0.01 ml) vakcine sadrži:
                                  Eimeria acervulina 300-500 sporuliranih oocista/doza
                                  Eimeria maxima 300-500 sporuliranih oocista/doza
                                  Eimeria tenella 300-500 sporuliranih oocista/doza
Pomoćne supstance: Konzervans: Hloramin B 0.1 mg/ml
                                        Prečišćena voda do 0.01 ml

INDIKACIJE
Prevencija kokcidioze prouzrokovane kokcidijama Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria tenella.

KONTRAINDIKACIJE

Vakcinacija je kontraindikovana kod bolesnih, kahektičnih i životinja invadiranih parazitima. Takođe kontraindikovano je korišćenje kokcidiostatika u toku celog perioda tova, odnosno sulfonamida i drugih antibakterijskih lek ova sa antikokcidijalnim delovanjem, najmanje 2 dana pre, kao i 14 dana nakon vakcinacije.

NEŽELJENA DEJSTVA
Nisu zabeležena neželjena dejstva ove vakcine. Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno o tome obavestite nadležnog veterinara.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Vakcina se pilićima aplikuje u vodu za piće. Pre primene vakcine, pilićima se uskraćuje voda za piće  najmanje 2-3 sata. Potom se bočica sa vakcinom dobro protrese i resuspenduje u odgovarajućoj količini hladne i čiste vode, što zavisi od broja pilića koji se vakcinišu. Za optimalno doziranje potrebna količina vode za piće koristi se sledeća formula: Broj pilića ( u hiljadama) x starost pilića u danima = količina vode u litrima. T ako na primer za vakcinaciju 1000 pilića u starosti od 5 dana treba 10 ml vakcine ( 1 ml vakcine = 100 doza) resuspendovati u 5 litara vode (1 x 5), odnosno za vakcinaciju 5000 pilića u starosti od 7 dana, treba resuspendovati 50 ml vakcine u 35 l vode (5 x 7 = 35). Pilići treba da popiju svu vodu sa vakcinom u sledeća 2 sata. Kada pilići popiju svu vodu sa vakcinom, napajanje se nastavlja sa pijaćom vodom.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Pilići treba da popiju svu vodu sa vakcinom u sledeća 2 sata. Kada pilići popiju svu vodu sa vakcinom, napajanje se nastavlja sa pijaćom vodom.

KARENCA

0 ( nula) dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka:

Vakcinu čuvati na suvom i tamnom mestu, na temperaturi od 2 do 8 °C, ne sme se zamrzavati.

Rok upotrebe: U originalnoj ambalaži 9 meseci.
Rok upotrebe posle otvaranja (ukoliko je primenljivo): Nakon otvaranja bočice i delimičnog uzimanja vakcine, preostali deo vakcine može se upotrebiti za vreme čitavog roka trajanja koje se odnosi na tu seriju, u koliko je boca nakon otvaranja hermetički zatvorena.
Rok upotrebe posle rekonstitucije (ukoliko je primenljivo): iskoristiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama
Vakcinišu se samo zdravi pilići držani u dobrim zoohigijenskim uslovima. Potrebno je obezbediti dovoljan broj pojilica kako bi svi pilići dobili potrebnu dozu vakcine.Ako se vakcinisane životinje šalju u dijagnostičku laboratoriju ili na patohistološki pregled, potrebno je napomenuti da su životinje vakcinisane protiv kokcidioze, kako se prisustvo oocista ne bi protumačilo kao kokcidiozu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije.

Ne upotrebljava se u periodu nošenja jaja.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Nema

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA
Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima

DATUM ODOBRENJA TEKST A UPUTSTVA ZA KORISNIKA 26.12.2013.


OSTALI PODACI
Pakovanje: 10 bočica x 1000 doza
                      10 bočica x 5000 doza
Režim izdavanja: na recept veterinara
ATCvet kod: QI01AN01
Broj i datum izdavanja dozvole: LIVACOX T 10x 1000 doza. 323-01-00189-13-001 od 26.12.2013.
                                                          LIVACOX T 10x 5000 doza. 323-01-00190-13-001 od 26.12.2013.

  
 
 
 

Beoveterina
Zaplanjska 86A, 11149 Beograd
Telefoni: +381 11 3961-424, 3961-434
E-mail: office@beoveterina.co.rs
Copyright© 2011 | design by Normareclamare