BeeConn Solar Set1

рсд 78,824.00

Каtеgоriја:

Оpis

BeeConn Solar Set1

(Sadrži koncentrator, vagu, solarni panel sa solarnim kontrolerom, bateriju, kabl za napajanje koncentratora i 3kAA držač baterije za napajanje vage)

BeeConn Solar Set1 je bežični uređaj za praćenje koji omogućava pčelarima da redovno prate i dobijaju aktuelne informacije o tome šta se dešava u jednoj košnici na istoj lokaciji (u radijusu od 1000m). To birate ako je vaš pčelinjak na udaljenoj lokaciji gde nema električne mreže.

Praćenje 1 porodice, mogućnost proširenja dodatnim skalama
Napaja se solarnim sistemom i 3kAA baterije
Mogućnost dodatne opreme: meteorološka stanica, kamera
Pristup podacima preko ekrana koncentratora, mobilnog telefona, veb aplikacije

Dоdаtnе infоrmаciје

Теžinа 30 kg

Rеcеnziје

Јоš nеmа kоmеntаrа.

Buditе prvi kојi ćе nаpisаti rеcеnziјu zа „BeeConn Solar Set1“

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *