Kobasica za pse

рсд 150.00

Каtеgоriја:

Оpis

Poštovani, slika prikazanog proizvoda i proizvodjača može biti drugačija.
Kobasice se preuzimaju u apoteci.

Dоdаtnе infоrmаciје

Теžinа 1 kg

Rеcеnziје

Јоš nеmа kоmеntаrа.

Buditе prvi kојi ćе nаpisаti rеcеnziјu zа „Kobasica za pse“

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *